PM 2.5 มลภาวะที่ส่งผลต่อหัวใจได้โดยตรง

0 Comments

หลายวันมานี้ฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาปกคลุมท้องฟ้าที่สดใสในหลายส่วนของประเทศไทย จนกลายเป็นเหมือนฟิล์มบาง ๆ สีเทาที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครก็ถูกจัดให้เป็นเขตประสบภัยพิบัติกับฝุ่น PM 2.5 ไปโดยปริยาย
PM 2.5 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็งในอันดับต้น ๆ ตามที่องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดไว้และยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้เองก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการโดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดถ้ำเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันกับระดับมลภาวะทางอากาศ รวยปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 10 ไมโครกรัมต่อตารางเมตรจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหัวใจมากถึง 1.2 เท่า และตัวเลขนี้ก็ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นมากถึง 1 จุด 8 เท่าเลยทีเดียว
การที่ฝุ่น PM 2.5 นำส่งภพต่อหัวใจและหลอดเลือดโดยตรงนั้นมีสาเหตุมาจากอนุภาคของมลภาวะเหล่านี้ได้ถูกดูดซึมเข้ามาในกระแสเลือดและไหลเวียนไปตามอวัยวะต่าง ๆ จนเกิดการกระตุ้นฮอร์โมนและสารคัดหลั่งในร่างกายจนความดันเลือดในระบบสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประกอบครับระบบประสาทก็ทำงานมากขึ้นจนหาความเข้มข้นของเลือดสูงและกลายเป็นลิ่มเลือดที่มีโอกาสอุดตันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ตามมา และปัญหาเหล่านี้ถือเป็นสาเหตุของการใช้งานหัวใจหนักขึ้นส่งผลต่อการเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจและผนังหลอดเลือดหัวใจที่มีอัตราเสื่อมมากขึ้นเกินกว่าปกติ

Leave a Reply