0 Comments

ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้หลายคนคงเห็นกระแสทางโซเชียลมีเดียตลอดถึงสื่อหลักหลายสำนักที่หยิบในเรื่องสารพิษกำจัดศัตรูพืชมาเป็นประเด็นพูดคุยเพราะการร่างกฎหมายแบนสารพิษกำจัดศัตรูพืชถือเป็นก้าวแรกที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้สารกำจัดศัตรูพืชที่แบนไปล้วนเป็นสารอันตรายที่หลายประเทศทั่วโลกไม่ยอมรับ โดยสั่งเป็นกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามผลิตภายในประเทศ ห้ามจำหน่ายเด็ดขาด ยิ่งประเทศเกษตรกรไม่ค่อยใส่ใจระเบียบข้อบังคับอย่างประเทศไทยแล้วที่มีการใช้สารเคมีกับพืชผักผลไม้เป็นจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อผู้ใช้สารเคมีอย่างเกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภคที่รับประทานเข้าไปซึ่งมีโอกาศเป็นโรคมะเร็งและได้รับอันตรายจากสารพิษมากขึ้นอย่างเลี้ยงไม่ได้
พืชผักผลไม้แบบออแกนิคนั้นผลิตขึ้นมาโดยให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นหลัก จะลดการใช้สารเคมี สารสังเคราะห์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่เฉพาะสารเคมีที่อันตรายอย่างสารกำจัดศัตรูพืช แต่จะเลี่ยงไปใช้ประเภทปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือการทำโรงเรือนเพื่อป้องกันศัตรูพืชต่าง ๆ
ถึงแม้พืชผักแบบออแกนิคจะมีราคาสูงกว่าปกติ แต่ก็เพราะต้นทุนในการผลิตที่สูง แต่ก็มาพร้อมกับความปลอดภัยกับสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว ยิ่งในปัจจุบันมีเทรนการรักษาสุขภาพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟิตเนส การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเสริม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าออแกนิคให้มีการพัฒนาก้าวหน้า ซึ่งเราควรส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ผักออแกนิคมีราคาลดลงในอนาคต นอกจากผักออแกนิกจากดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วยังลดความเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมได้มากเลยทีเดียว

Leave a Reply