PM 2.5 กับโรคในระบบทางเดินหายใจ

0 Comments

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถูกนำมาเป็นประเด็นทางสังคมอีกครั้ง ทั้งทางภาครัฐและเอกชนหลายส่วนต่างก็เห็นถึงปัญหาและร่วมรณรงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อลด PM 2.5 ให้น้อยลง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลกระทบของ PM 2.5 ที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือผลต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์
PM 2.5 ที่ปกคลุมอยู่รอบ ๆ ตัวของเรามีค่าเกินกว่ามาตรฐานตามที่องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดไว้ ทำให้ฝุ่นกลายเป็นปัญหาหลักโดยเฉพาะคนในย่านชุมชนเมืองแออัดที่มีทั้งการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิด PM 2.5
บุคคลจำนวนมากที่ต้องใช้ชีวิตในเขตมลพิษเหล่านี้ค่อนข้างมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจในหลาย ๆ รูปแบบ ตั้งแต่มีอาการของไข้หวัดใหญ่ธรรมดาไปจนถึงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง และยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่าง ปอดบวม หรือปอดอักเสบ ได้อีกด้วย
เมื่อฝุ่น PM 2.5 เข้ามาถึงบริเวณปอดก็จะเกาะตามเนื้อเยื่อปอด บางส่วนก็สามารถซึมผ่านเข้าไปสู่ในกระแสเลือดซึ่งตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมาก แต่ส่วนที่เกาะอยู่บริเวณเนื้อเยื่อปอดก็จะถูกหลังสารคัดหลั่งออกมาครอบไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นเป็นอันตรายต่อร่างกายจนเกิดกลายเป็นพังผืดและการอักเสบตามมา
สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วที่เลี่ยงไม่ได้ในการอาศัยอยู่ในเขตมลภาวะทางอากาศเช่นนี้ควรจะสวมผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ และควรจะช่วยกันลดมลพิษในอากาศให้มากขึ้น อย่างการใช้ขนส่งสาธารณะก็ช่วยได้มาก

Leave a Reply